Okresní hospodářská komora Liberec – District Chamber of Commerce Liberec

Okresní hospodářská komora Liberec – District Chamber of Commerce Liberec
city with zip-code:
Liberec
contact name:
Jaroslav Kopta
contact mail:
kopta@oasanet.cz
contact telephone:
+420 485 100 148
aim:

Creating innovative platforms

 Details